ANBI - pagina
SOZ CANTIAMO - STICHTING OPERETTE ZOETERMEER CANTIAMO - beschikt over een ANBI erkenning van het Ministerie van FinanciŽn.
Ons ANBI (RSIN) nummer is: 8049.18.545

Deze pagina bevat de voor de ANBI-erkenning benodigde documenten :
  • Het meest actuele - beknopte - beleidsplan waarin onder andere de bestuurssamenstelling, de doelstelling en meer kunt u hier downloaden. U leest dan ook dat ons bestuur geheel onbezoldigd de stichting ondersteunt.

  • Ons postadres : Postbus 7143 - 2701 AC Zoetermeer

  • Ons Email-adres : info@cantiamo.nl

  • Ons Bankrekeningnummer (IBAN): NL23INGB0004740287

  • De meest recente jaarstukken :

Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, ...(zoals SOZ CANTIAMO) ... kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Bron: Belastingdienst pagina Culturele ANBI