DISCLAIMER- VRIJWARING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Conform de per 25 mei 2018 geldende AVG zijn eventuele persoonsgegevens (met name namen bij foto-materiaal) met instemming van betrokkenen geplaatst.
Adressen/telefoonnummers/emailadressen van locaties van bv. Stadstheater en verzorgingstehuizen etc. zijn afkomstig van hun eigen websites/media/materiaal en worden verondersteld daarmee openbaar te zijn.

Bij vragenkunt u zich melden bij info@cantiamo.nl onder vermelding van de betrokken informatie. Wij zullen daarop in contact met U bepalen welke stappen te ondernemen. (geplaatst: 25 mei 2018)

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Cantiamo is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

SITE INFORMATIE

De site wordt technisch en inhoudelijk bijgehouden in opdracht van het bestuur van Cantiamo door de webmaster.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van HTML, JAVASCRIPT en zonodig PHP.
De site wordt gehost door "Helm. The Web Hosting Control System"
PDF bestanden zijn leesbaar met behulp van de ADOBE ACROBAT reader

VRAGEN

Voor vragen over de werking van de site : Webmaster
Voor inhoudelijke vragen: info@cantiamo.nl

Klik voor het E-Mail en vraagformulier